Werkwijze

Elke productie en dienst die Lumina Music Productions levert is uniek van aard. Aangezien het creatieve productie betreft lopen de arbeidsintensiviteit, complexiteit en urgentie behoorlijk uiteen. Het is daarom de gewoonte om niet met standaard tarieven te werken, zoals in veel andere branches wel het geval is. De prijs die berekend wordt komt tot stand na een goede communicatie met de opdrachtgever en staat in lijn met de specifieke kenmerken van de opdracht. Het uitgangspunt is dat gezocht wordt naar een oplossing binnen het beschikbare budget. Uiteraard worden er van tevoren duidelijke afspraken gemaakt en wordt kwaliteit altijd nagestreefd. Veel is mogelijk.

Stuurt u een mail naar info@luminamusic.nl met betrekking tot uw vragen en wensen, dan wordt er spoedig contact met u opgenomen.